Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 4. (úzky výber)

Anglické slovíčka
    Základné slovíčka
       Čísla a čas
          Čísla
          Čas: dni, týždne, roky
          Čísla a čas: mix
    Slovíčka: podstatné mená
       Ľudia
          Rodina, vzťahy
          Časti tela
          Oblečenie
          Zamestnanie
          Pocity, nálady
          Ľudia: mix
       Zvieratá
          Exotické zvieratá
          Zvieratá: mix
       Príroda, svet
          Ovocie a zelenina
          Miesta
          Príroda, svet: mix
       Priestor a miesta
          Mesto
          Dom, časti domu, nábytok
          Priestor a miesta: mix
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Základné slovesa
          Pohybové slovesá
          Komunikácia (slovesá)
          Slovesá: mix
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Prídavné mená
          Základné prídavné mená
          Vlastnosti a popisy ľudí
          Vlastnosti a popisy predmetov
       Zámená, predložky, citoslovce
          Zámená
    Tematické slovíčka a frázy
       Škola, práca, peniaze
          Škola, školské potreby, činnosti
       Zo života
          Otázky, odpovede, pozdravy
          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
       Jedlo
          Potraviny, jedlá, nápoje
       Športovanie
          Športy
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (regural)
       Pronouns
          Personal pronouns
          Possessive pronouns
    Articles and quantity
       Articles
          Indefinite article
          Definite article
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia