Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 4. (široký výber)

Anglické slovíčka
    Slovíčka: podstatné mená
       Abstraktné
          Čísla
          Čas: ďalšie pojmy
          Abstraktné podstatné mená: mix
       Ľudia
          Rodina, vzťahy
          Časti tela
          Oblečenie, móda
          Zamestnania
          Pocity, nálady
          Ľudia: mix
       Zvieratá
          Zvieratá: exotické
          Zvieratá: mix
       Príroda, svet
          Ovocie a zelenina
          Miesta
          Príroda, svet: mix
       Priestor a miesta
          Mesto
          Dom, časti domu, nábytok
          Priestor a miesta: mix
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Základné slovesa
          Pohybové slovesá
          Komunikácia (slovesá)
          Slovesá: mix
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Prídavné mená
          Základné prídavné mená
          Vlastnosti a popisy ľudí
          Vlastnosti a popisy predmetov
       Zámená a predložky
          Zámená
    Tematické slovíčka a frázy
       Škola, práca, peniaze
          Škola, školské potreby, činnosti
       Zo života
          Otázky, odpovede, pozdravy
          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
       Jedlo
          Potraviny, jedlá, nápoje
       Športovanie
          Športy
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
    Plurals
       Noun plurals regural
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia