Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 3. (úzky výber)

Anglické slovíčka
    Základné slovíčka
       Čísla a čas
          Čísla
    Slovíčka: podstatné mená
       Ľudia
          Rodina, vzťahy
          Časti tela
          Oblečenie
       Zvieratá
          Exotické zvieratá
       Príroda, svet
          Ovocie a zelenina
       Priestor a miesta
          Dom, časti domu, nábytok
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Základné slovesa
          Pohybové slovesá
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Zámená, predložky, citoslovce
          Zámená
    Tematické slovíčka a frázy
       Zo života
          Otázky, odpovede, pozdravy
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
    Articles and quantity
       Articles
          Indefinite article
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia