Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: SŠ (úzky výber)

Anglické slovíčka
    Slovíčka: podstatné mená
       Ľudia
          Rodina, vzťahy
          Časti tela
          Oblečenie
          Zamestnanie
          Pocity, nálady
          Ľudia: mix
       Zvieratá
          Vtáky
       Príroda, svet
          Kvety, stromy
       Priestor a miesta
          Mesto
          Dom, časti domu, nábytok
          Záhrada, farma
          Priestor a miesta: mix
       Veci
          Náradie
          Auto
          Hudobné nástroje
          Veci: mix
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Pohybové slovesá
          Komunikácia (slovesá)
          Abstraktné slovesá
          Slovesá: mix
       Tematické slovesá
          Kriminálka (slovesá)
       Frázové slovesá
          Frázové slovesá: get, take
          Frázové slovesá: iné
          Frázové slovesá: mix
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Prídavné mená
          Vlastnosti a popisy ľudí
          Prídavné mená: mix
       Príslovky
          Príslovky spôsobu
    Tematické slovíčka a frázy
       Škola, práca, peniaze
          Škola, školské potreby, činnosti
          Nakupovanie
          Svet práce
          Peniaze
       Zo života
          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
          Bábätko
          Líčenie, šperky
       Jedlo
          Potraviny, jedlá, nápoje
          Príprava jedla
       Cestovanie
          Aktivity na cestách
          Dopravné situácie
                   V letadle
       Zábava
          Knihy
          Technológie
       Zo sveta
          Politika
          Životné prostredie, katastrofy
          Krimi
Grammar
    Tenses
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Present perfect: simple vs. continuous
          Past simple vs. past perfect
          Talking about the past: mix
       Tenses: mix
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (irregular)
    Articles, quantity, order
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Another, other, either, neither, each
    Adjectives and adverbs
       Too vs. enough
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs: past simple
          Must, have to, can
          Should
          Modal verbs: mix
       Verb patterns
          Gerund vs. infinitive
          Used to
          Verb patterns: mix
    Sentences
       Conditionals
          Second conditional
          Conditionals: mix
       Passives
          Passive voice
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia