Je to príliš ťažké? Skúste najprv tieto cvičenia:

Gerund vs. infinitive

Rozhodovačka: 2. úroveň

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenia sú platné iba pre toto cvičenie a systém.

viemeto.eu/JDR


Stiahnuť QR kód

Gerund vs. infinitive

Gerundium

Vo väčšine prípadov tvoríme gerundium pridaním koncovky -ing za sloveso.

 • watchwatching
 • singsinging
 • crycrying

Tvar slovesa sa mení len v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak sa sloveso končí na dvojhlásku -ie, je táto dvojhláska nahradená písmenom -y, za ktorým nasleduje -ing (lie → lying).
 • V prípade, že sa sloveso končí na samohlásku -e, je táto samohláska nahradená koncovkou -ing (smile → smiling).
 • Pri slovesách končiacich sa spoluhláskou, pred ktorou je samohláska, sa táto spoluhláska zdvojuje a až potom sa pridáva koncovka -ing (let → letting).

Aj keď majú slovesá v gerundiu rovnaký tvar ako slovesa v prítomnom čase priebehovom, zastávajú vo vete inú funkciu. Môžeme sa s nimi primárne stretnúť v nasledujúcich prípadoch:

 • Vo funkcii podmetu. V takom prípade sa nachádzajú na začiatku vety.
  • Drinking coffee is not good for blood pressure.
  • Sleeping is great.
 • Vo funkcii predmetu. V niektorých vetách môžu stáť za predložkami.
  • I don’t recommend reading the book.
  • She’s looking forward to seeing you.

Neurčitok

Neurčitok je neurčitý slovesný tvar. Tvorí sa ešte jednoduchšie než gerundium. Stačí pred sloveso v základnom tvare pridať predložku to.

 • watch → to watch
 • sing → to sing
 • cry → to cry

Slovesá v neurčitku sa používajú v nasledujúcich prípadoch:

 • Na vyjadrenie zámeru.
  • She demanded to speak to the chef.
  • I refuse to talk to you.
 • Po príslovkách.
  • It is good to be here.
  • He is lucky to have you.
 • Vo funkcii podmetu. V takom prípade sa bude sloveso v neurčitku nachádzať na začiatku vety. Tieto prípady však nie sú príliš bežné, pretože existujú prirodzenejšie formulácie.
  • To be alive is a gift.
  • To ride a car, one has to be old enough first.

Za slovesami môžu niekedy nasledovať formy v gerundiu aj v neurčitku. Niekedy sa význam vety nemení:

 • He hates reading/to read out loud.
 • I always start crying/to cry when I watch that scene.

Sú však aj prípady, kedy sa význam vety mení na základe použitia gerundia a neurčitku:

 • Michael always forgets eating in the morning.
 • Michael always forgets to eat in the morning.

Na základe použitia gerundia v prvej vete vieme, že Michael zabúda, že by ráno jedol. Je dôležité si však uvedomiť, že aj keď je táto veta gramaticky správna, je prakticky nepoužívaná. Z druhej vety vyplýva, že sa Michael zabúda ráno najesť.

Gerundium vs. neurčitok

Vyššie sú popísané všeobecné pravidlá, ktoré by mali aspoň čiastočne osvetliť logiku používania gerundia a neurčitku. Častokrát ale správný výber tvaru záleží len na konkrétnom slovese a nezostáva nič iné, než sa naučiť, v ktorých prípadoch tomu tak je. Na uľahčenie nasleduje zoznam s najčastejšími slovesami, ktoré sa viažu k jednému, alebo druhému tvaru.

Gerundium: admit, advise, allow, avoid, celebrate, consider, defend, discuss, dislike, enjoy, escape, explain, fancy, fear, feel like, finish, forgive, keep, mention, mind, miss, practice, recommend, suggest, support, understand.

Neurčitok: ask, advise, agree, ask, attempt, care, come, choose, decide, demand, expect, fail, get, help, hope, hurry, intend, learn, manage, mean, need, offer, pay, plan, promise, refuse, remain, say, seem, swear, wait, want, wish.

Zavřít

Gerund vs. infinitive (ťažké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia