Jednoduchý minulý čas používame na vyjadrenie dejov, ktoré sa odohrali v jasne definovanej minulosti. Často sú s ním spojované časové určenia yesterday, three weeks ago, last year, when I was young.

  • We watched a film yesterday.

Jednoduchý minulý čas tiež používame, keď hovoríme o stavoch a jednorazových, ale aj opakovaných udalostiach v minulosti.

Tvar pravidelných slovies v jednoduchom minulom čase tvoríme pridaním koncovky -ed k základnému tvaru slovesa. Pri jednoslabičných slovesách s jednou samohláskou nasledovanou spoluhláskou dochádza k zdvojeniu tejto koncovej spoluhlásky.

  • We played football two weeks ago.
  • The bus stopped.

Ak sa však sloveso v neurčitku končí na -e, túto hlásku nezdvojujeme, no pridávame už len -d.

  • He retired last week.
  • We desired a chance.

Zmeny nastávajú tiež ak sa sloveso končí na -y, ktorému predchádza spoluhláska. V takom prípade sa toto y zmäkčuje a až potom sa pridáva koncovka -ed.

  • They buried him last Friday.
  • He carried the bag for me.


Vysvetlenie mi pomohlo   Vysvetlenie mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Past simple tense (regular verbs)   


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Past simple tense (regular verbs)   


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Past simple tense (regular verbs)   


Posluch viet

Vypočujte si krátku ukážku a úlohou je vytvoriť vetu z pripravených slov.


Past simple tense (regular verbs)   

Chat

Vyskúšajte si Vaše reakcie v reálnych situáciách, ktoré v zahraničí bežne zažijete.


Past simple tense (regular verbs)   


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Past simple tense (regular verbs)
1
2
3
4
Spustiť
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia