Adjectives comparative vs. superlative

viemeto.eu/LL2


Stiahnuť QR kód

Nadradené: Adjectives and adverbs

Predchádzajúce: Základné prídavné mená

Nadväzujúce: Adverbs comparative vs. superlativeAdjective or adverb?

Prídavné mená majú v angličtine tri stupne, ktoré zodpovedajú spôsobu stupňovania v slovenčine:

  1. základný tvar
  2. komparatív – na porovnávanie
  3. superlatív – popisujúci to naj-

Postup pri tvorbe komparatívu a superlatívu závisí od dĺžky prídavného mena. Ak ide o jednoslabičné alebo niektoré dvojslabičné prídavné mená, používajú sa prípony -er a -est. Napríklad:

  • bigbigger (komparatív) = veľkýväčší
  • bigbiggest (superlatív) = veľkýnajväčší

Môžeme sa stretnúť s prípadmi, kedy sa prídavné meno končí na -y. V tom prípade sa pred pridaním prípony -y zmení na -i. Napríklad:

  • lazylazier (komparatív) = lenivýlenivejší
  • lazylaziest (superlativ) = lenivýnajlenivejší

Dlhšie prídavné mená, teda niektoré dvojslabičné a všetky viacslabičné, sa stupňujú pomocou slov more (viac) a most (najviac), ktoré sa dajú pred stupňované prídavné meno.

  • dangerousmore dangerous (komparatív) = nebezpečnýviac nebezpečný
  • dangerousmost dangerous (superlatív) = nebezpečnýnajviac nebezpečný

Už bolo spomenuté, že dvojslabičné prídavné mená môžu spadať do oboch kategórií. Nie je pravidlo, na základe ktorého by sa dalo určiť, do ktorej, je treba vychádzať zo skúsenosti. Použitie slov more a most však nikdy chybou nebude.

Existujú prídavné mená, ktoré majú nepravidelné stupňovanie. Je nutné sa ich formy komparatívu a superlatívu naučiť. Najznámejšie sú:

základný tvar komparatív superlatív
good better best
bad worse worst
little less least
much more most

Rozdiel medzi komparatívom a superlatívom zodpovedá tomu v slovenčine a správny tvar je treba vybrať na základe významu. Príklady:

Excuse me, which of these two shirts is the cheaper? V tomto prípade je použitý komparatív, pretože porovnávame medzi dvomi košeľami.
Kubo drives the fastest of all my friends. Tu sa nesmie použiť komparatív, pretože väzba of all my friends (zo všetkých mojich kamarátov) naznačuje, že neporovnávame, ale určujeme toho najlepšieho.


Vysvetlenie mi pomohlo   Vysvetlenie mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Adjectives comparative vs. superlative   


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Adjectives comparative vs. superlative   


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Adjectives comparative vs. superlative   


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Adjectives comparative vs. superlative
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia