To do, to have, to be: questions and negatives

viemeto.eu/LRE


Stiahnuť QR kód

Nadradené: Be, have, do

Predchádzajúce: To do, to have, to be in present simple

Nadväzujúce: Present tense: questions and negatives

Pre všeobecné informácie o tvorení otázok a záporov v prítomnom čase pozrite Present simple tense: questions and negatives. Tvary slovies byť (to be), mať (to have) a rôbiť (to do) môžu však byť výnimkami.

To be V prípade otázok a záporov nepoužívame pomocné sloveso do, ale samotné sloveso byť – v otázke jeho presunutím pred podmet a v zápore pridaním častice not.

  • Is he your brother?
  • She isn't happy.

To have Sloveso have vo väzbe have got, alebo pri tvorbe predprítomného času, kedy v otázke a zápore používame samotné sloveso have ako pomocné sloveso.

  • Have you got a brother?
  • She hasn't seen the film.

To do V otázkach a zápore pridávame ako pomocné sloveso.

  • Does she always do her homework?
  • He doesn't do the dishes.


Vysvetlenie mi pomohlo   Vysvetlenie mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


To do, to have, to be: questions and negatives   


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


To do, to have, to be: questions and negatives   


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


To do, to have, to be: questions and negatives   


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


To do, to have, to be: questions and negatives   
Verb to be: positive, negative, questionNAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia