6

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be: questions and negatives
To do, to have, to be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present tense: questions and negatives
Present simple vs. present continuous
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)
Past tense: questions and negatives
Talking about the past: mix
Tenses: mix
Plurals
Noun plurals regural
Nouns plurals irregular
Articles
Indefinite article
Definite article
Prepositions
Prepositions of time
Pronouns
Personal pronouns
Possessive pronouns
Pronouns: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative
Positions of adverbs in sentences
Adjectives and adverbs: mix
Quantity
Nouns: countable, uncountable
Some, any, no, every
Quantity - mix
Questions, question words, short answers
Wh- questions
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia