Slovíčka: podstatné mená

Precvičiť »
Abstraktné
              Farby
              Čísla
              Tvary
              Čas: mesiace
              Čas: ďalšie pojmy
              Abstraktné podstatné mená: mix
Ľudia
              Rodina, vzťahy
              Časti tela
              Oblečenie, móda
              Zamestnanie
              Pocity, nálady
              Stavy, myšlienky
              Ľudia: mix
Zvieratá
              Zvieratá: farma
              Zvieratá: exotické
              Zvieratá: les
              Zvieratá: vtáky
              Zvieratá: hmyz
              Zvieratá: mix
Príroda, svet
              Ovocie a zelenina
              Kvety, stromy
              Počasie
              Miesta
              Príroda, svet: mix
Priestor a miesta
              Mesto
              Dom, časti domu, nábytok
              Záhrada, farma
              Verejné značky
              Priestor a miesta: mix
Veci
              Dopravné prostriedky
              Kuchyňa, vybavenie
              Spotrebiče
              Náradie
              Auto
              Hudobné nástroje
              Veci: mix

Slovíčka: slovesá

Precvičiť »
Slovesá
              Základné slovesa
              Pohybové slovesá
              Myslenie a vnímanie
              Komunikácia (slovesá)
              Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)
              Abstraktné slovesá
              Slovesá: mix
Tematické slovesá
              Činnosti v domácnosti
              Telo (slovesá)
              Kriminálka (slovesá)
Frázové slovesá
              Frázové slovesá: get, take
              Frázové slovesá: iné
              Frázové slovesá: mix

Slovíčka: ďalšie slovné druhy

Precvičiť »
Prídavné mená
              Základné prídavné mená
              Vlastnosti ľudí
              Vlastnosti a popisy predmetov
Príslovky
              Príslovky času a množstva
              Príslovky miesta
              Príslovky spôsobu
              Príslovky miery
Zámená a predložky
              Zámená
              Predložky

Tematické slovíčka a frázy

Precvičiť »
Škola, práca, peniaze
              Škola, školské pomôcky, činnosti
              Školské predmety
              Nakupovanie
              Svet práce
              Peniaze
Zo života
              Otázky, odpovede, pozdravy
              Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
              Denné rutiny
              Sviatky, oslavy
              Bábätko
              Líčenie, šperky
Jedlo
              Potraviny, jedlá, nápoje
              Príprava jedla
              V reštaurácii
Cestovanie
              Názvy štátov
              Miesta na cestách
              Vybavenie na cesty
              Aktivity na cestách
              Dopravné situácie
Zábava
              Športy
              Rozprávky
              Technológie
              Kino a televízia
              Knihy
              Texty, média
Zo sveta
              Stredovek
              Umenie
              Politika
              Životné prostredie, katastrofy
              Krimi

Grammar

Precvičiť »
Be, have, do
              To do, to have, to be in present simple
              To do, to have, to be in past simple
              Be, have, do: mix
Tenses
              Present simple tense
              Present continuous
              Past simple tense (regular verbs)
              Past simple tense (irregular verbs)
              Past continous tense
              Future simple tense
              Present perfect tense
              Past perfect
              Tense usage
                          Present simple vs. present continuous
                          Past simple vs. past continuous
                          Past simple vs. present perfect
                          Present perfect: simple vs. continuous
                          Future tenses: continuous vs. perfect
                          Past simple vs. past perfect
              Will / going to
              Tenses: mix
Plurals
              Noun plurals regural
              Nouns plurals irregular
              Plurals: mix
Articles
              Indefinite article
              Definite article
              Zero article
              Articles: mix
Prepositions
              Prepositions of time
              Prepositions of direction
              Prepositions: other
              Prepositions: mix
Modal verbs
              Modal verbs and infinitive
              Modal verbs: present simple
              Modal verbs: past simple
              Can / could
              Must / have to / can
              Should
              Modal verbs: mix
Pronouns
              Personal pronouns
              Reflexive pronouns
              Possessive pronouns
Conditionals
              First conditional
              Second conditional
              Wish, unless, if only, if not
Adjectives and adverbs
              Adjectives comparative / superlative
              Adverbs comparative / superlative
              Adjective or adverb?
              Positions of adverbs in sentences
              This / these
              Too / enough
              Adjectives and adverbs: mix
Passives
              Passive voice
Quantity
              Few, less, little, much, many
              Nouns: countable, uncountable
              Some, any, no, every
              Both, all, whole, every, each
              Another, other, either, neither, each
              Quantity - mix
Verb patterns
              Gerund or infinitive
              Verb + object + infinitive
              Make / let
              Have something done
              Used to
Questions, question words, short answers
              Simple questions
              Questions with auxiliary verbs
              Wh- questions
              Question tags
Speech
              Reported speech
Parts of speech
              Nouns
              Parts of speech: mix

Výslovnosť a posluch

Precvičiť »
Výslovnosť
              Past simple tense - pronunciation: t - d - id
              Plural S pronunciation: s - z - iz
Posluch

Tematické zadania

Precvičiť »
Krížovky
Čítanie s porozumením
Posluchové cvičenia
Vzťahy slov
              Synonymá
              Antonymá
Vtipy

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM