Gramatika v kontexte – 9. trieda

Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Úloha má jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. Týmto cvičením si precvičíte porozumenie anglickému textu a gramatické pravidlá.

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybraná trieda: 9. (široký výber)


Grammar

Tenses
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense
Plurals
Nouns plurals irregular
Articles
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Pronouns
Personal pronouns
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative

Ukážky

Future simple tense

Party

A: Finally, your party’s tomorrow! I   to it, Joshua.
RING RING
B: Hello. What?! But the party   tomorrow!
A: What   the problem?
B: It   the DJ. He   ill. He says that we can borrow his equipment but he   at the party. Well, it   much of a party without a DJ.
A: Keep calm. We   a solution.
B: I   so.
A: Wait, I   an idea! I   the DJ.
B: What?   you do it?   sure?
A: Yes, it   fun!

Prepositions of time

Christmas

Christmas is my favourite time of the year because   Christmas, I always get presents and I see all my family.
  24th December, I usually get up very soon to watch fairy tales. Then the whole family have breakfast   9 o’clock. After we have breakfast, we always go for a walk because   the winter, the whole village is covered in snow. So, we walk, make snowmen and have fun! We usually come back   1 o’clock.
  the afternoon, my parents start to cook dinner. I usually help them or play with my brothers. We always have dinner   6 o’clock. Then we sing carols and unwrap the presents we get. I usually go to bed   10 o’clock.

Minulý priebehový čas

A phone call

Kate   for a holiday with her family to Italy last August. Her father   for hours. Suddenly, her mobile phone   . She   it. It   her grandfather. He   her that she had passed the entrance exam to the university. She   so excited that she   her father to stop the car at the next motorway service. So, he   and Kate   to the motorway service. She   everyone in her family a chocolate to celebrate.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia