Komunikácia (slovesá)


Slovesá

Komunikácia (slovesá)
1. úroveň

ďakovaťthank
daťgive
diskutovaťdiscuss
hláskovaťspell
hovoriťtalk
klamaťlie
mať rádlike
navštíviťvisit
odpovedaťanswer
písaťwrite
poslaťsend
povedaťsay
pozvaťinvite
predaťsell
privítaťwelcome
pýtať saask
rozprávaťspeak
skontrolovaťcheck
súhlasiťagree
ukázaťshow
usmievať sasmile
volaťcall
vytlačiťprint

Komunikácia (slovesá)
2. úroveň

darovaťdonate
dostaťreceive
hádaťguess
hádať saargue
komentovaťcomment
odpustiťforgive
ospravedlňovaťexcuse
ponúknuťoffer
požičaťlend
požičať siborrow
predstaviťintroduce
preložiťtranslate
pripojiť sajoin
pripomenúťremind
radiťadvise
rezervovať sibook
rozdeliťdivide
rozprávať sachat
sľúbiťpromise
sprevádzaťguide
zakričaťshout
zdieľaťshare
zmieniť samention

Komunikácia (slovesá)
3. úroveň

chváliťpraise
chvastať saboast
dokázaťprove
interpretovaťinterpret
ľutovaťregret
navrhnúťpropose
nesúhlasiťdisagree
oceniťappreciate
odsudzovaťcondemn
ospravedlniťjustify
ospravedlniť saapologise
ovplyvniťinfluence
podporovaťendorse
potvrdiťconfirm
povzbudiťencourage
povzbudzovaťcheer
požadovaťrequest
pozdraviťgreet
predstieraťpretend
prerušiťinterrupt
preskúmaťexamine
presvedčiťconvince
presvedčiťpersuade
schvaľovaťapprove
sklamaťdisappoint
tlieskaťapplaud
trvať (na niečom)insist
uznaťadmit
viniťblame
vyjednávaťbargain
zakončiť, zhrnúťconclude
zdôrazniťemphasize
získaťobtain

Posluch slovíčok

Posluch slovíčok je jednoduché, ale užitočné cvičenie. Zaznie správna výslovnosť slovíčka (od rodeného hovoriaceho) a vašou úlohou je vybrať slovo z ponuky. Pre toto cvičenie je nutné mať zapnutý zvuk.


Komunikácia (slovesá)


Anglické slovíčka: Výber z možností

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Komunikácia (slovesá)


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Komunikácia (slovesá)


Prekladateľ

Cvičenie na správne písanie slovíčok. Obsahuje dynamického pomocníka.


Komunikácia (slovesá)


Slovíčka vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Komunikácia (slovesá)


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat